Dizajn brošura i kataloga

Kvalitetne brošure i lep dizajn kataloga su jedna vrsta štampanog reklamnog i prezentacionog materijala koji pomaže u prodaji. Njihov osnovni cilj je jednosmerna komunikacija sa potrošačima kroz vizualno atraktivan i precizan sadržaj.

Osnovna razlika između kataloga i brošura je u tome što su prvi dužine od nekoliko desetina do nekoliko stotina stranica i služe za predstavljanje kompletne ponude i tehničko opisivanje svojstava proizvoda, dok se brošure kreću od nekoliko stranica pa do nekoliko desetina i imaju više reklamnu ulogu nego katalozi.

Bez obzira čime se bavite i koji je cilj vaše kampanje, brošure je moguće prilagoditi tako da one budu u vezi sa prodajom ili edukativne i informativne. U  tom pogledu, u njihovom kreiranju možete implementirati kvalitetne tekstove, slike, grafike, ilustracije i teksture po vašoj želji.

Veličina, oblik i format su nešto što nije određeno pravilima kada su u pitanju ovi marketinški kanali. Ukoliko imate puno proizvoda, moguće ih je podeliti u kategorije, te nakon toga izraditi kataloge specijalno dizajnirane za svaku od njih.

 

Namena kataloga i brošura

Pomoću njih možete iskazati bitne karakteristike koje krase vašu kompaniju i proizvode, pa tako ovim putem za vas možemo formirati kreativne brošure kvalitetnog dizajna, zanimljive tipografije, te na taj način personalizovati vaš biznis i ostvariti jači uticaj na posmatrače.

dizajn brosura

Zadatak brošura i kataloga je da inspirišu i stvore jaku vezu između kupaca i brenda, a izgradnja odnosa poverenja je poprilično bitna za dugoročnu saradnju. Potrebno ih je deliti u pravo vreme i na pravom mestu, pa su tako sajmovi odličan prostor za predstavljanje ponude, s obzirom da tamo odlaze ljudi koje već zanima oblast poslovanja iz koje dolazite.

U tom pogledu, uručite vaše kataloge onima koji nemaju vremena za slušanje cele prezentacije o proizvodu, kako bi u miru kod kuće mogli da se upoznaju sa ponudom.

Reklamiranje putem kataloga i brošura je odličan način offline marketinga sa ciljem da se vam se približe i oni koji ne koriste društvene mreže niti generalno internet u velikoj meri.

Agencija za digitalni marketing, ORA Digital se bavi dizajnom brošura i kataloga, pa tako za vas može kreirati savršen reprezentacioni materijal prilagođen vašem brendu, proizvodima i uslugama.

Kontaktirajte nas za više informacija i saradnju.

Primeri za dizajn kataloga i brošura (brošuru ili katalog možete preuzeti klikom na naziv):

Sesiam Udruženje

KONTAKTIRAJTE NAS