Održavanje sajtova

Sajtovi su odličan način za održavanje prisustva u digitalnom svetu, ali nije dovoljno samo puko prisustvo, već je potrebno njegovo konstantno održavanje i prilagođavanje promenama.

Ukoliko nešto na vašem sajtu ne funkcioniše kako treba, a problem se ne sanira efikasno i na vreme, postoji potencijal za gubitkom šansi poput novih klijenata i prodaje, pogotovo ako se bavite online trgovinom.

Nakon prvobitnog kreiranja sajta, potrebno je praćenje najnovijih trendova, te njihovo redovno ažuriranje, kako bi sajt ostao konkurentan i prilagođen zahtevnom korisničkom iskustvu.

 

Šta se podrazumeva pod terminom održavanje sajtova?

Održavanje sajtova uključuje nekoliko osnovnih aktivnosti koje se vrše na redovnoj bazi, poput traženja određenih problema i grešaka na sajtu, njihovo ispravljanje u najkraćem roku i konstantno unapređivanje.

Dolaskom na sajt, vašem potencijalnom kupcu je potrebno ostaviti dobar prvi utisak, a to je moguće uraditi jedino kada sve funkcioniše kako treba.

Na taj način, korisnik će se zadržati duže na sajtu i time ćete dobiti veću šansu da ostvarite potencijalnu prodaju.

održavanje sajtova

Takođe, kada se vaš sajt redovno održava postiže se veća sigurnost, te smanjuje mogućnost za potencijalne napade hakera čime štitite sebe ali i vaše kupce. Ukoliko se redovno bavite sigurnosnim problemima, korisnici će se prijatnije osećati boraveći na sajtu.

Potrebno je znati da ažuriranje sadržaja predstavlja jednu od aktivnosti u okviru održavanja sajta, a redovnim implementiranjem elementarnih delova (tekstovi, slike) na sajtu u skladu sa aktuelnim trendovima postiže se veće zadovoljstvo korisnika.

Pomenuta tema je naravno povezana sa… pogodili ste – SEO strategijom, ali kako sada to?

Naime, to koliko će se korisnik zadržati na vašem sajtu zavisi od toga kako sajt funkcioniše i izgleda, ali ima direktne posledice na to kako Google posmatra vaš sajt.

Ukoliko korisnik izađe sa vašeg sajta posle samo nekoliko sekundi, to će se negativno odraziti na njegovo rangiranje u kasnijim pretragama na Google-u.

održavanje sajtova

Agencija za digitalni marketing, ORA Digital se između ostalog bavi održavanjem sajtova, što podrazumeva njegovo redovno testiranje, praćenje brzine učitavanja, pravljenje kopije podataka, praćenje posećenosti, prilagođavanje sajta za različite uređaje i redizajniranje.

Potrebno je da sajt održava imidž firme, pa je tako poprilično bitno uskladiti sve ove elemente sa inovativnim ali jednostavnim dizajnom i ostaviti korisnicima utisak profesionalnosti, kako bi se povećala šansa za ostvarivanjem prodaje.

Kontaktirajte nas za više informacija i saradnju.

KONTAKTIRAJTE NAS