Dizajn plakata i postera

Plakati i posteri predstavljaju kreativno grafičko rešenje i vizualizaciju inovativnih ideja koje na informativan način govore više o proizvodu ili najavljenom događaju. Cilj im jeste da privuku pažnju prolaznika kroz jasan i konceptualizovan sadržaj sa dovoljno informacija.

Potrebno je da budu izrađeni od strane profesionalaca, pa vas pozivamo da nas kontaktirate ukoliko želite da se predstavite putem ovog grafičkog kanala komunikacije.

 

Šta je potrebno uzeti u obzir za dizajn plakata i postera prilikom izrade?

Plakati i posteri se kreiraju u formatima A3 i većim od toga, s obzirom da bi manje veličine sa dosta manje frekventnosti upadale u oka prolaznika.

dizajn plakata

Potrebno je uzeti u obzir kako su dimenzije i boje veoma značajne prilikom izrade. Za razliku od dimenzija, manja paleta boja može postići jednak efekat kao i šarenija izrada.

Tipografija i odabir boja igraju veoma značajnu ulogu u konceptualizaciji i pokretanju emocija kod prolaznika, stoga je ovaj posao potrebno prepustiti stručnjacima i dati im slobodu tokom kreiranja.

Prilikom izrade se uzimaju u obzir i fizičke okolnosti lokacije na kojoj je plakat ili poster postavljen:

  • fizička lokacija;
  • osvetljenje;
  • koliko vremena prolaznici mogu da se zadrže ispred njega;
  • da li se u okolini nalaze drugi reklamni materijali.

Sve ove faktore je potrebno uzeti u obzir prilikom grafičkog dizajna plakata i postera, dok se bez visoke rezolucije slika u ovom formatu ne može očekivati veći uspeh.

 

Kada se koriste plakati i posteri kao deo marketinške kampanje?

Plakati i posteri svoju upotrebnu vrednost pronalaze onda kada je potrebno pažnju publike usmeriti na određeni događaj i u kratkom roku skrenuti pozornost ljudi.

Ukoliko tokom celokupne marketinške kampanje imate potrebu za najavom određenih događaja na različitim mestima i datumima, tada su plakat i poster odlično rešenje.

Zbog toga je neophodno istaći najbitnije elemente kao što su naslov i poruka koja se šalje i prikazati ih na razumljiv, jednostavan i precizan način.

Pored naslova i glavne poruke se nalazi i poziv na akciju, koji će prolaznicima dati usmerenje gde se mogu prijaviti za određeni događaj, kupiti proizvod ili saznati nešto više o njemu.

 

Dodatne korisne informacije za dizajn plakata i postera

Izrada plakata i postera podrazumeva poznavanje dizajnerskih tehnika pri čemu:

  • najbitnije informacije moraju biti vidljive sa veće razdaljine;
  • korišćenje jednog velikog vizualnog elementa;
  • kontrast, proporcionalnost i harmonija svih elemenata.

Sa ovim i mnogim drugim tehnikama za grafičku izradu plakata i postera upoznati su dizajneri iz agencije za digitalni marekting, ORA digital.

Kontaktirajte nas i za vas ćemo profesionalno i originalno obaviti posao kreiranja sadržaja za postere i plakate.

KONTAKTIRAJTE NAS