BLOG

Google Tag Manager – osnovne karakteristike i prednosti korišćenja

Prikupljanje relevantnih podataka o učincima marketinških kampanja bi bio jedan veoma težak i mukotrpan posao da tvorci alata kao što je Google Tag Manager (GTM) nisu razmišljali o tome na vreme.

Iako ste sigurno mnogo puta čuli za ovaj alat, mnogi od vas nisu imali prilike da se susretnu sa njim i uvide koje su to njegove realne prednosti, pa smo zbog toga odlučili da vam ga ukratko prezentujemo.

U nastavku teksta ćemo dati odgovor na pitanje kako on radi i koje su glavne karakteristike.

 

Kako se koristi Google Tag Manager?

Osnovna uloga GTM-a je u mogućnosti njegovog povezivanja sa drugim alatima (kao što je Google Analytics) i web sajtovima čije podatke želimo da analiziramo. Pojednostavljuje, ubrzava i daje više mogućnosti za praćenjem učinaka kampanje.

GTM je besplatan alat, koji dozvoljava svojim korisnicima da dodaju tagove, odnosno delove koda, bez poznavanja procesa kodiranja.

Štedi potencijalno utrošeno vreme programerima, a korisnicima omogućava jednostavan i bezbedan pristup. Smešta veliki broj tagova povezanih sa web sajtom, čiju prisutnost i posećenost u digitalnom svetu želite da ispratite radi razvijanja online biznisa.

 

Osnovni elementi GTM-a 

Iako na prvi pogled veoma jednostavan za korišćenje, potrebno je određeno vreme navikavanja za rad i tumačenje pojedinosti. Upravo zbog toga, upoznaćemo vas sa nekoliko osnovnih elemenata GTM-a radi lakšeg snalaženja.

  • Tagovi – delovi, odnosno isečci koda potrebni za slanje informacije o izvršavanju određenih radnji na web stranici. Govore GTM-u šta i kako treba da uradi. Najčešće oznake su: kod za praćenje Google Analytics-a, Adwords kod za remarketing i praćenje konverzija i Facebook pikseli.
  • Okidači – govore da li određeni tagovi funkcionišu. Postoji uzročno – posledična veza između funkcionisanja ova dva elementa. Okidači se postavljaju na mesta koja želimo da upratimo – to mogu biti broj poseta na sajtu ili klikovi na link, kao relevantni podaci za buduće poslovanje.
  • Varijable (promenjive) – informacije potrebne GTM-u za tumačenje tagova i okidača. Često upotrebljavana varijabla i jedna od osnovnih u Google Tag Manager-u je Google Analytics UA broj.

 

Google Tag Manager i Google Analytics

Veoma su korisni alati između kojih postoje i određene sličnosti, s obzirom da se i Google Tag Manager koristi za analizu digitalnog prisustva vašeg biznisa i preciznije prilagođavanje marketing kampanja.

Osnovna razlika između alata je u tome što je Google Analytics zadužen za operativni deo analize podataka, dok se GTM koristi za filtriranje i kontrolu informacija, kako bi one bile na pravi način protumačene od strane prvog.

U GTM-u se skladište razne oznake pomoću kojih dolazi do kontrole podataka, a njihovim podešavanjem će samo oni podaci koje želite otići do Google Analytics-a na analizu i formiranje potrebnih izveštaja kao relevantnih pokazatelja efekata marketinške kampanje.

 

Osnovne prednosti korišćenja alata Google Tag Manager

Iako na prvi pogled može delovati jednostavno za korišćenje, potrebno je osnovno poznavanje najbitnijih elemenata, a tokom rada ćete uvideti i mnogobrojne prednosti.

Ne zahteva veliko predznanje

Ne zahteva od korisnika poznavanje procesa kodiranja – poseduje korisnički interfejs prilagođen skoro svima, pa tako svaki marketar može da obavi implementaciju tagova. Naravno, poželjno je da celokupan procas isprati profesionalni programer, ali to nije neophodno.

Dopušta fleksibilnost

Ostavlja dovoljno prostora za eksperimentisanje – sama činjenica da se ne zahteva prisustvo i vreme programera, dovoljna je kao pokazatelj da svako ko želi da isproba korišćenje GTM-a i određenih marketing strategija može to da uradi samostalno u bilo kom trenutku.

Asinhrono učitavanje – GTM koristi ovaj tip učitavanja kodova umesto sinhorong, što znači da se svaka oznaka primenjuje čim se učita.

Praktična upotreba sa malim šansama za grešku

Pojednostavljeno korišćenje tagova – Google Tag Manager omogućava rad sa tagovima na jednom mestu, zahvaljujući čemu postoji manje šanse za greškom, a uvećava se efikasnost i kontrola celokupnog procesa.

Ukoliko imate puno klijenata za čije kampanje primenjujete slične strategije, GTM vam može pomoći, jer se pomoću njega jednostavno kreiraju šabloni. Naime, platforma omogućava eksportovanje upotrebljenih tagova, okidača i varijabli i njihovo čuvanje. Posledično dolazi do kreiranja šablona jednako primenjivih na različite klijente u zavisnosti od situacije.

Veliki stepen sigurnosti 

Sve promene koje se dešavaju tokom rada na platformi se mogu veoma jednostavno sačuvati, a kontrola rada je na visokom nivou, zato što se korisnicima GTM-a ostavlja dosta mogućnosti u odnosu na to kome i u kojoj meri mogu dati pristup podacima.

Bezbednost korišćenja je na poprilično visokom nivou, jer program automatski prepoznaje potencijalne viruse i zaustavlja proces njihove maskirane implementacije putem tagova.

 

Kada se koristi GTM?

Google Tag Manager ima skoro pa nesagledivu primenu u marketing aktivnostima, kada želimo da „ulovimo“ određene podatke, ali se ipak mogu izdvojiti određene učestalije aktivnosti.

Tumačenje ponašanja posetilaca sajta vam može dati mnoge korisne informacije o tome šta to tera ljude da se zadrže ili ne kod vas. Mogućnost praćenja „skrolovanja“ korisnika je nešto što omogućava GTM i daje vam jasan uvid u to gde se ljudi zadržavaju na web stranici, odnosno koji sadržaj je zabavan i koristan ljudima, samim tim i kakav tip informacija treba da plasirate.

Pored uvida u skrolovanje, marketarima je posebno značajna mogućnost analize klikabilnosti linkova. Prepoznavanjem učestalosti klikova, dobićete uvid u to šta to posetioci smatraju bitnim na sajtu, odnosno koji proizvodi privlače najviše pažnje. Prepoznavanje fekventnosti klikova posebno je značajno SEO stručnjacima, koji se bave analizom sajta i njegovim unapređenjima, radi što bolje pozicioniranosti u Google pretrazi.

S obzirom da živimo u svetu ekspanzije digitalnog marketinga i kreiranja kvalitetnog video sadržaja za digitalne kanale komunikacije, GTM je veoma koristan alat koji pomaže u tumačenju korisničkog isksutva nakon odgledanog videa – koliko se posetioci zadržavaju na određenom video sadržaju daje informaciju o tome kakvi video formati će se u budućnosti prikazivati.

 

Zaključak 

Google Tag Manager je alat koji je značajno unapredio tumačenje podataka korisnih za vlasnike biznisa i njihovo prisustvo u digitalnom svetu. Nadamo se da smo vam dali korisne informacije o tome koje su njegove najbitnije prednosti, kao i da smo razgraničili šta on zapravo predstavlja.

Nadamo se da vam je tekst bio koristan i zabavan, a za još više zanimljivog sadržaja, prelistajte našu blog sekciju. Ukoliko su vam potrebne usluge digitalnog marketinga, kontaktirajte našu agenciju za digitalni marketing, ORA digital.

KONTAKTIRAJTE NAS