BLOG

Marketing strategija

Bilo da je vaša firma od nedavno na tržištu ili ste lider u pružanju svojih usluga, pojam marketing strategija vam je sigurno poznat, pa tako u kojoj god fazi poslovanja bili, sigurno dosta trenutaka provedete razmišljajući o porastu svog kapitala i napretku kompanije.

U ovakvim situacija mnogima na pamet padaju razne ideje, ali vama je potrebna ona koja je najprofitabitlnija i koja u skladu sa resursima firme može doneti najbrže promene.

Tada se prelazi na jednu ili više taktika spojenih u celinu, kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi. Jedan ozbiljan deo celokupnog plana u vezi sa promenom diskursa i kreiranjem nove strategije čini digitalna komunikacija, pa u tom pogledu dolazi do izrade novog sajta, postovi na društvenim mrežama postaju kreativniji, stvara se mejling lista u cilju razvijanja relacionog marketinga.

Svi ovi, ali i mnogi drugi segmenti bitan su deo glavnog postavljenog cilja koji želite da postignete. Zadatak marketing stručnjaka je da procene kada se koja od ovih tehnika primenjuje i u kom redosledu, a to ne bi bilo ostvarivo bez unapred kreirane marketing strategije.

 

Šta je marketing strategija?

Marketing strategija predstavlja celokupan plan preduzeća za budući način poslovanja, uključujući evaluaciju dosadašnjih rezultata, kao i postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva. Njen osnovni zadatak je pretvoriti potencijalne kupce u stalne potrošače. Kao takva, marketing strategija sadrži sledeće komponente:

• Šta vi to kao firma nudite (proizvod, usluga)

• Kome nudite?

• Na koji način ćete prikazati svoju ponudu?

• Kakva je konkurencija?

Odgovorom na ova pitanja, postavlja se odlična baza za kreiranje vaše marketing strategije.

 

Kako kreirati marketing strategiju?

Kreiranje kvalitetne i sveobuhvatne marketing strategije podrazumeva razumevanje vaše konkurentske prednosti na tržištu, odnosno toga šta to vi imate da ponudite što drugi nemaju, ali i obrnuto, kao i to koji su najbolji kanali komunikacije za dolazak do publike i na koji način.

Istražite potrebe vaših potencijalnih potrošača, te pokušajte da sve buduće akcije prilagodite u odnosu na tu analizu. Ukoliko se odlučite da društvene mreže budu jedan od kanala sprovođenja vaše marketing strategije, pre svake objave na društvenim mrežama ili pre svakog otkucanog reda u kodu, ukoliko ste fokusirani na sajt, razmislite o tome da li vaši klijenti ili potrošači to žele.

Usmeravanje marketing strategije tako da ona bude idealan spoj za rešenje potrošačevih potreba, ali usklađena sa ciljevima rasta koje želite postići, idealan je tok za buduće poslovanje.

Postavljanje ciljeva pre izrade marketing strategije, ključno je za započinjanje svih ostalih aktivnosti. Ciljevi se u najvećem broju slučajeva odnose na postizanje što većeg profita, ali se mogu bazirati i na adekvatnom plasiranju najnovijih proizvoda ili proširivanju broja zaposlenih.

Istraživanje konkurencije može doneti uvid u to na koji način oni pristupaju plasiranju proizvoda. Bez obzira da li to rade dobro ili loše, uvek se može izvući pogodan zaključak i doneti rešenje za diferencijaciju od njihovog postupanja.

 

Kakav je vaš prosečni potrošač?

Sledeća važna aktivnost je kreiranje idealnog prosečnog kupca iz vaše targetirane grupe ljudi. Idealno rešenje je stvoriti nekoliko idealnih, ali različitih fiktivnih osoba koje bi bile predstavnici ciljnih grupa kojima se obraćate. Prilikom kreiranja ovih ličnosti, daćete im osobine svake normalne osobe, stvorićete njihove navike, demografske i psihološke karakteristike u nadi da što bolje sebi predstavite idealnog kupca.

Kako bi u ovom zadatku bili što efikasniji, kroz ankete i intervjue se mogu istražiti stavovi ljudi po određenim pitanjima. Takođe, značajno je pratiti ponašanje ispitanika i drugih njima sličnih ljudi dok prolaze kroz proces prodaje.

Pokušajte da uvidite koji su to najveći problemi sa kojima se suočavaju vaši ispitanici tokom celokupnog procesa kupovine i kakav tip proizvoda njima treba, kako bi mogli da im ponudite najbolje moguće rešenje.

Prilikom pronalaženja rešenja za probleme vaših potencijalnih potrošača, pokušajte da se na neki način odvojite od konkurencije tako što ćete stvoriti nešto što još uvek ne postoji na tržištu. Najoriginalnija rešenja često prolaze najbolje!

 

Prednosti marketing strategije

Nakon postavljanja marketing strategije, svaki korak koji napravite, biće promišljen i pokazaće realne rezultate, na osnovu dobro postavljenog plana. Svakodnevne marketinške aktivnosti biće pojednostavljene, s obzirom na unapred postavljenu strategiju koja ih podrazumeva. Minimalna prilagođavanja u skladu sa situacijom se podrazumevaju.

Marketing strategija je odlično sredstvo za dolazak do osnovnog cilja i podizanja vrednosti vaše kompanije, jer možete isplanirati potreban budžet i ulaganja dosta unapred, bez previše odudaranja od prvobitnog plana.

Fokusiranjem na najbitnije metode i tehnike kroz makreting strategiju dolazi se do odstranjivanja svih onih nepotrebnih i neprofitabilnih akcija, kojima biste se možda posvetili da nije bilo dobro osmišljenog plana.

Omogućava plasiranje poruka na pravo mesto i u pravo vreme. Prednosti marketing strategije su zaista brojne, pa se tako kao jedna od najočiglednijih izdvaja promocija proizvoda i usluga targetiranoj grupi, uz odgovarajući ton komunikacije.

Pomaže u pravilnom razumevanju ciljne grupe i njenih potreba kroz veliki broj alata u digitalnom marketingu koji pomažu u tome. Na kraju, marketing strageija nema samo za cilj ostvarivanje profita, već se dobrim delom bazira na razvijanju brenda vaše kompanije.

 

Da li marketing strategija ima slabosti?

Marketing strategija ima i neke svoje mane, a kao jedna od najupadljvijih je visina sredstava koja se mora uložiti za sveobuhvatno i kvalitetno planiranje, kao i sprovođenje svih marketinških aktivnosti.

Preuzimanje određenog rizika da se uložen novac neće povratiti, a profit ostvariti u potrebnoj meri, nešto je što mnoge odbija da pokrenu dugoročnu marketing strategiju. Ovi nedostaci marketinških strategija najviše pogađaju manja preduzeća, koja ukoliko iz prvog pokušaja ne osete pomak, prestaju sa dugoročnim planiranjem, zbog nedostatka sredstava.

Pored privoljavanja novih kupaca, veoma je bitno da marketing strategija podrazumeva aktivnosti kojima će se zadržati i stari potrošači. Pored toga, zadržavanje lojalnih kupaca zadovoljnim je veoma isplativo i ponekad mnogo lakše nego dovođenje novih.

Održavanje novih i starih potrošača zadovoljnim je težak zadatak, ali to može doneti mnogobrojne koristi, najviše kroz privlačenje novih kupaca nakon što primete zadovoljstvo kod već postojećih, koji tada predstavljaju mini brend amabasadore, šireći dobar glas o kompaniji.

Potencijalne mane marketing strategija upravo treba da predstavljaju još jedan dodatni motiv za kreiranjem što kvalitetnije strategije i umanjivanje potencijalnih rizika. Iskorišćavanjem sopstvenih prednosti i snaga, a umanjivanjem slabosti, povećava se konkurentnost na tržištu i podiže šansa za uspehom!

Nadamo se da vam je tekst bio koristan i zabavan, a za još više zanimljivog sadržaja, prelistajte našu blog sekciju. Ukoliko su vam potrebne usluge digitalnog marketinga, kontaktirajte našu agenciju za digitalni marketing, ORA digital.

KONTAKTIRAJTE NAS